Vi samarbeider med stadig flere forhandlere, rørleggere, byggmestere og installatører i hele landet.

Disse deler alle vårt fokus på å finne de beste og mest effektive varmeløsningene for hver enkelt husstand!

Vi bistår våre samarbeidspartnere tett i sammensetningen av forslag og tilbud på varmeanlegg.

Sør-Vestlandet:

SørVest Biobrensel m/flere

Daglig leder Aarild Waage har lang erfaring og solid kunnskap om pelletsfyring. Han har siste år også fått mye kunnskap og egne erfaringer om hvor godt dette fungerer sammen med solvarme. Lokalt lager for rask distribusjon i Vest-Agder og Rogaland er under oppbygging i Flekkefjord.

Hjemmeside