Tanken er selve hjertet i varmesystemet

dalatanken2

I 2009 valgte vi Dalatanken som selve hjertet i Flexiheat Varmesystem etter mye og grundig forarbeid.

IMG_0411IMG_0408IMG_0518IMG_0617IMG_0618

Det finnes utallige varianter av akkumulatortanker med ulike patenter, løsninger og prisnivåer for å kombinere ulike varmekilder så effektivt som mulig. Når ulike varmekilder, med ulike optimale driftstemperaturer, skal kombineres er skikting av vannet i tanken helt avgjørende for god drift, virkningsgrad og ønsket prioritering fra varmekildene.

Solvarme og varmepumper gir høyest effekt og best virkningsgrad ved lavest mulig temperatur, mens alle andre varmekilder der noe skal forbrennes trenger høy driftstemperatur.

Å kombinere lavtemperatur og høytemperatur i ett system setter derfor store krav til hva slags produkter og løsninger som velges, og minst like mye til installasjon, styring og drift.

SERC (Solar Energy Research Center) ved Högskolan i Dalarna, Sverige, har gjennom snart 30 år forsket på hvordan solvarme best kan utnyttes. Både alene, men ikke minst også sammen med andre høytemperatur varmekilder som ved, pellets, flis etc.
Logo stocksbro
Forskningsrapporter og anbefalinger fra SERC var grunnlaget for Stocksbrovärkens (i Dalarna) utvikling og produksjon av Dalatanken.

Dalatanken er svært godt isolert, har bevisst plasserte stusser/tilkoblinger og effektive varmevekslere for solvarme og varmt forbruksvann.

Varmeenergi lades og hentes ut mest mulig effektivt og sikrer varmekildene god effekt, drift og virkningsgrad.
Tanken som «Varmebatteri» får også langt større kapasitet.

Temperaturdifferanse mellom topp og bunn av tank varierer typisk med 50-70K til tross for flere elementer i drift samtidig.

I varmesystemet under sirkulerer solvarme, vedovn med vannkappe og gulvvarme samtidig
(XHCC skjermbilde hos kunde i Flesberg, 02.12.2012 NB!! Energimåling gjelder solfangerne!)
IMG_3198IMG_3199

Da kan solfangere produsere vesentlig med energi også i perioder med dårligere utgangspunkt, og samtidig redusere behovet for tilskuddsvarme vesentlig.

Selve installasjonen, valg av diverse ventiler og styring av dette har også vesentlig betydning for sluttresultatet. Vi tilbyr alltid en komplett anbefalt løsning for hvert varmeanlegg etter en nærmere gjennomgang.

Vi har etter egne erfaringer gjort spesialtilpasninger på Dalatanken for å ytterligere hindre omrøring og redusert skikting ved tilkobling av varmepumpe. Disse leveres som Dalatanken 770 Flexiheat Spesial.