Dette er en veldig utdatert side fra oppstartstiden, men er fortsatt illustrerende ift hvor høyt potensialet for solvarme i Norge er kan være om produktene og løsningene er gode nok!

Eksempler på konkrete målinger av Solvarmeanlegg med 25 vakumrør på Sem,Tønsberg:
04.03.2010 Kl 1500: Turtemp 77, retur 85 grader, flow 7 l/min = effekt 3,9 kW
11.02.2010 Maxeffekt: 3740 Watt!! Arbeidstemp. 70 grader, utetemp. -10 grader
25.01.10 max 1550 watt, samlet dagsproduksjon 5,93 kwt
09.01.10 1115 watt, samlet 4,6 kwt
08.01.10 Effekt: 1030 watt, samlet 4,2 kwt
17.12.09 Kontinuerlig produsert effekt i iskaldt klarvær kl1300: 1450 Watt
Netto akkumulert dagsproduksjon i tank etter fratrekk varmetap i rør og varmeveksling: 2,44 kWt
IMG_0340