TDCPanelTest605he

Bettum Solvarme er autorisert distributør for Sorel Mikroelektronik i Norge.

Sorels kontrollere for solvarme og andre varmekilder, samt varmestyringskontrollerne er helt essensielle deler av vårt Flexiheat Varmesystem.

Avanserte funksjoner for høyeste energiutnyttelse, og samtidig svært brukervennlig

tdc4schematdc5schema

TDC leveres fra de minste STDC for én varmekilde som enkle solvarmesystemer eller vedovn med vannkappe, til de større som kan styr både mer komplekse solvarmeanlegg eller varmeanlegg for flere varmekilder.
Alle modellene har energiberegning og lagrer statistikk på produsert solvarme!
schema_tdc4_2schema_tdc4_1_enschema_tdc4_3_en
Det er de største kontrollerne som alltid har vært standard i Flexiheat varmesystemer. Dette fordi styring og prioritering av ulike varmekilder er svært viktig for optimalt utbytte av solvarme. Det er mye solenergi tilgjengelig i Norge, men den er samtidig såpass sårbar at «konkurranse» fra back-up-varmekilder som varmepumper, fyrkjeler og el-kolber må unngås frem til det er absolutt nødvendig. Dette prioriteres enkelt med tids- og termostatstyringene og ekstra tilleggsmarginer/hysterese når solvarme er i drift.
hccall3

HCC - Heat Circuit Controller er en værkompansert varmestyring som regulerer temperaturene i varmeanlegget. Ved kaldere utetemperaturer justeres turtemperaturene opp, og tilsvarende ned når det er mildere. Dette er særdeles effektivt i solvarmeanlegg da normalt høyere utetemperaturer på dagtid gir turtemperaturer som lettere sol kan dekke en større andel av. Lavere arbeidstemperaturer for solfangere betyr også alltid høyere effekt/utbytte.

Funksjonen med dag-/nattsenking kan også gi betydelige besparelser på energiforbruket. Dette kan innstilles i flere perioder for hver enkelt dag i opptil 14-dagers perioder
rc21 I det daglige justeres/overstyres varmeanlegget enkelt av romsensoren/-kontrolleren RC21. Ved å dreie på hjulet justeres temperaturene opp/ned ca 5 grader, og til bunns slås varmeanlegget AV. Dag-/nattsenking kan også enkelt overstyres ved å flytte bryteresn fra klokkesymbol til solsymbol for kontinuerlig varme, og videre til månesymbol for kontinuerlig senking om man reiser bort en periode.

HCC bidrar til økt bokomfort i vannbårne varmeanlegg ved å ligge noen timer i forkant ift temperatur og værendringer. Romtermostater reagerer først når temåperaturen i rommene øker/faller, mens HCC vil sørge for å øke/senke temperaturen i varmeanlegget allerede når utetemperaturene synker/øker. Dette sparer også energi, men er først og fremst et stort komfortfortrinn, spesielt vår og høst med iblant store temperaturvariasjoner mellom dag og natt.
schemaxhcc1

For ytterligere info, se produsentens nettsider
Sorel GmnH Mikroelektronik utvikler og produserer brukervennlige kontrollere med fokus på høyest mulig utnyttelse av tilgjengelig solvarme. Kontrollerne er ferdigprogrammerte med inntil 30 forskjellige systemalternativer, oversiktlig og høykontrast opplyst skjerm med grafikk og selvforklarende tekst, energiberegning med statistikk og mulighet for tilkobling til PC/Internett. Pumpehastighetsregulering for optimal flow og energisparende pumpedrift. Anti-legionellafunksjon, tank- og frost-sikringsprogram. Spesiell start-logikk for vakumrør med u-rør og drainback-systemer for å motvirke treg oppstart. Inntil 6 sensorinnganger og 2 reléutganger 230V for pumper/ventiler. Tekniske spesifikasjoner pumpegrupper:
- Solar pumpe Wilo ST 25/6
- Kuleventiler med integrert tilbakeslagsventil og termometer
- Flowmeter 2-12 l/min med tilbakeslagsventil og 2 fylle-/tappe- kuleventiler
- Sikkerhetstilkobling med manometer 0-10 bar og sikkerhetsventil 6 bar
- Uttak ¾” til ekspansjonskar
- Integrert veggfeste
- Avstand mellom tur og returløp 125mm
- Arbeidstemperatur 120°C (Korttid 160°C)
- Isopor isolasjonskasse
Komplett sammensatt og lekkasjetestet
Dimensjoner: H 163mm B110mm D 51mm
Art.nr Produkt Pris inkl. mva

10000 B STDC Kr 1 345,-
11000 B TDC1 Kr 1 760,-
12000 B TDC2 Kr 1 835,-
13000 B TDC3 Kr 2 015,-
14000 B TDC4 Kr 2 600,-
15000 B TDC5 Kr 3 065,-

85220 B TT/S2 - 2 m silikonkabel med PT1000 sensor Kr 125,-
90200
B TH200 – Dykkrør ½” 200mm Tinnbelagt kobber Kr 225,-
78012 B VFS-sensor (TDC4) 1-12L/min 0-100°C ¾” Kr 1515,-
78040 B VFS-sensor (TDC4) 2-40L/min 0-100°C ¾” Kr 1575,-
13008 B Ethernet-modul + Windows™PC Software Kr 5425,-


71110 B S1 Solar 1 Pumpegruppe Kr 3 360,-
72310 B S2 Solar 3 Komplett pumpegruppe
Kr 4 370,-

61100 B S1 Solar 10 + STDC + 2 x TT/S2
Kr 5 585,-
63130 B S2 Solar 30 + TDC3 + 3 x TT/S2
Kr 7 630,-
63141 B S2 Solar 30 + TDC4 + VFS1-12 + 4 x TT/S2
Kr 9 865,-
63154 B S2 Solar 30 + TDC5A + 4 x TT/S2 Kr 8 225,-