FlexiHeat-løsning med Sol og luft/vann varmepumpe

Solvarme og varmepumpe er to energikilder som virkelig passer godt sammen.

En slik kombinasjonsløsning er billigere i installasjon enn et rent varmepumpe-anlegg, har lengre levetid, og inntil halve energiforbruket!

Alle våre FlexiHeat-systemer har hovedfokuset først rettet mot akkumulatortanken og styringen. Dette bør først dimensjoneres etter husstandens energibehov, og gjerne overdimensjonert ift dette for best virkningsgrad på energikildene og fleksibilitet ift senere tilkobling av andre energikilder.

Vi har under skissert kombinasjonen Solfangere og Luft-Vann Varmepumpe.
Koblingsskjema
Fordeler:

-Varmepumper har best virkningsgrad i fyringssesongen når solfangerne har lite å bidra med. Typisk er helgrå mildværsdager.

-Solfangerne har best effekt i pent vær, og vinterstid betyr dette ofte mange minusgrader da luft-varmepumper er mindre effektive.

-Varmepumpen får lang og jevn driftstid ved å jobbe mot akkumulatortank = mindre slitasje og vedlikehold, høyere COP og lengre levetid.

-Solvarme vil sørge for mye tilleggsvarme vinterstid, og alt varmtvann i sommerhalvåret = mindre driftstimer/år, slitasje og vedlikehold for VP og mange års ekstra levetid.

-Man kan velge en rimeligere varmepumpe med On/Off-kompressor fordi den uansett vil ha lang, jevn og økonomisk arbeidstid.

-Man kan velge en mindre varmepumpe utifra energibehov/døgn fremfor topplast/effekt-behov = lavere kostnad på både pumpe og evnt. elektriske krav.Priseksempel bolig til oppvarming/forbruksvann:

Energisentral 750 liter + ventiler, koblinger, ekspansjonskar etc : Ca 30.000,-
Solvarmepakke: Ca Kr 25-75.000,-(bidrag 3000-15000 kWt/år)
Luft-Vann Varmepumpe: Kr 25-50.000,- (bidrag 10000-20000kWt/år)

Totalinvestering komplett FlexiHeat Varmeløsning: Ca Kr 80-130.000,-

Forventet levetid: Min 20 år.