FlexiHeat er et merkenavn for kvalitetsprodukter innen solvarme, men først og fremst er det et konsept for smarte, enkle, fleksible og lønnsomme varmeløsninger for boliger.

Alle energikilder har sine fordeler og ulemper, og de fleste løsninger er bygget opp komplett rundt én løsning alene. På 70-tallet var det olje som var «det beste», på 80- og 90-tallet var elektrisitet det eneste mange boliger hadde som energikilde, og de siste årene har varmepumpe eller pellets vært alfa og omega. Både olje- og strømavhengige husstander har fått merke i årevis hvor utsatt de er når prisene på energien øker dramatisk. Pellets har doblet seg i pris så fort det ble økt etterspørsel og varmepumper har for mange husstander ikke gitt i nærheten av de besparelsene som var lovet.

Vannbåren varme har blitt markedsført i mange år som attraktivt fordi det er så fleksibelt, men så lenge selve energikilden blir innbygget i en løsning kun tilpasset den ene energikilden er man fortsatt like låst og sårbar for både prisendringer og eventuell driftsstans.
Flexiheat med undertekstFlexiHeat varmeløsninger har derimot hovedfokuset på at hjertet i hele boligens varmesystem er tanken og styringssystemet. Med en stor tank/varmelager og mange tilkoblingsmuligheter er man ikke lenger like låst til en energikilde.

Om ett styringssystem i tillegg kan operere alle energikildene, kan hver enkelt kilde, enten det er solvarme, gasskjele, varmepumpe, vedovn osv., være strippet for alle disse innebygde og fordyrende elementene.

En varmepumpe av
god kvalitet som leverer varme til vann koster f.eks dermed ikke 100-200.000 Kr, men 50-100.000,- Kr.

En olje-, gass- eller pelletsbrenner koster 15-30.000,- fremfor 30-75.000,-

Virkningsgraden på mange energikilder er i tillegg til investeringskostnadene lavere enn de kunne ha vært fordi de jobber ineffektivt gjennom mye start/stopp eller for halv maskin. Både lønnsomhet underveis og kortere levetid grunnet unødvendig slitasje er en annen bivirkning.

Å øke energibehovet i ettertid medfører som regel att man må bytte eller oppgradere energikilden til store kostnader, eller ta i bruk andre nødløsninger.

Med en stor nok energisentral/varmelager som utgangspunkt vil man enkelt kunne tilkoble nye og lønnsomme alternativer og i tillegg senere kunne øke sitt effektuttak nærmest ubegrenset uten store kostnader. Typisk eksempel på dette er påbygg på bolig, svømmebasseng eller varme i garasjen, uteplass eller oppkjørsel.

Å satse på et fleksibelt system der energikildene utfyller hverandre best mulig er derfor vårt hovedmål.

Samtlige av våre løsninger og forslag innebærer minst 2 forskjellige energikilder, med solvarme som prioritert energikilde. Solvarmen er fraktfri, gratis og går av seg selv så lenge det er energi å hente. Deretter har vi ulike forslag hvor varmepumpe, gass, vedfyring, olje osv gir supplerende varme. Som siste nødløsning er elektrisitet tilkoblet som back-up.