FlexiHeat-løsning med Sol og varmepumpe

Solvarme og varmepumpe er to energikilder som virkelig passer godt sammen.

En slik kombinasjonsløsning er billigere i installasjon enn et rent varmepumpe-anlegg, har lengre levetid, og inntil halve energiforbruket!

Noe mer overpriset enn et varmepumpe-anlegg for vannbåren varme finnes dessverre ikke blant alle alternativene på markedet i Norge. Sammenlignet med luft-luft varmepumper er eneste forskjell at innedelen er erstattet med en platevarmeveksler istedet for fancoil, en liten vanntank og en enkel styring for varmen ut til det vannbårne systemet. Dette er innpakket i et pent skap så det ser ut til å være verdt investeringen.

Alle våre FlexiHeat-systemer har hovedfokus på akkumulatortanken. Denne bør først dimensjoneres etter husstandens energibehov, og gjerne overdimensjonert ift dette for best virkningsgrad på energikildene og fleksibilitet ift senere tilkobling av andre energikilder.

Vi har under skissert kombinasjonen Solfangere og Luft-Vann Varmepumpe.

Fordeler:

-Varmepumper har best virkningsgrad i fyringssesongen når solfangerne har lite å bidra med. Typisk er helgrå mildværsdager.

-Solfangerne har best effekt i pent vær, og vinterstid betyr dette ofte mange minusgrader da luft-varmepumper er mindre effektive.

-Varmepumpen får lang og jevn driftstid ved å jobbe mot akkumulatortank = mindre slitasje og vedlikehold, høyere COP og lengre levetid.

-Solvarme vil sørge for mye tilleggsvarme vinterstid, og alt varmtvann i sommerhalvåret = mindre driftstimer/år, slitasje og vedlikehold for VP og mange års ekstra levetid.

-Man kan velge en rimeligere varmepumpe med On/Off-kompressor fordi den uansett vil ha lang, jevn og økonomisk arbeidstid.

-Man kan velge en mindre varmepumpe utifra energibehov/døgn fremfor topplast/effekt-behov = lavere kostnad på både pumpe og evnt. elektriske krav.

sol-varmepumpe

Priseksempel bolig med 25.000 Kwt/år til oppvarming/forbruksvann:

Dalatanken teknikktank 750-3i : Kr 19.950,-
Sorel Pumpegruppe/Styringssystem: Kr 5.000,-
Flexi-heat Vakumrørsolfangere for 10.000kWh/år: Kr 30.000,-
Luft/Vann Varmepumpe Kr 35.000,-
Rør,koblinger, ventiler, ekspansjonskar og diverse. Kr 10.000,-

Totalinvestering komplett FlexiHeat Varmeløsning: Kr 99.950,-

Beregnet el-forbruk for å gi 25.000kWh Varme: 4385 kWh

Forventet levetid: Min 20-25 år.